Switch to Accessible Site
slogan
Blue Mountains
Blue Mountains

Um mig 

Við Leifstöð árið 1999, Gunnar með dr. Albert Ellis, klínískum sálfræðingi. 
Dr. Ellis, sem var frumkvöðull hugrænnar atferlismeðferðar, 
hélt hérlendis námskeið um fljótvirka sálfræðimeðferð.
Einnig fyrirleslur  um fíknir og öfga í persónugerð.
 
Dr. Gunnar Hrafn Birgisson, sérfræðingur í klínískri sálfræði hefur rekið eigin sálfræðistofu frá 1993. Sérhæfing hans er í rökrænni tilfinninga- og atferlismeðferð (Rational Emotive Behavior Therapy eða REBT). Hágæða rannsóknir sýna að REBT telst á meðal áhrifamestu leiða í sálfræðimeðferð, sem og við ráðgjöf og kennslu. REBT telst vera hin upprunalega hugræna atferlismeðferð og kom fyrst fram um miðja síðustu öld.

Gunnar er forstöðusálfræðingur fyrir Sálfræðiráðgjöf háskólanema við Sálfræðideild Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands. Þar handleiðir hann Cand. Psych. útskriftarnema í klínískri sem veita háskólanemum og börnum þeirra sálfræðimeðferð.


 
 
 

CURRICULUM VITAE

Gunnar Hrafn Birgisson, Psy.D.

Löggild starfs- og sérfræðiréttindi

16. nóv. 1993              Sálfræðingur á Íslandi.

14. apríl 1998              Sálfræðingur í Bandaríkjunum með starfsréttindi nr. WI2080.

03. nóv. 1999              Sérfræðingur í klínískri sálfræði á Íslandi.

Menntun

1991 – 1993               Doktor í klínískri sálfræði (Psy.D) frá California School of Professional Psychology (CSPP), Los Angeles.

1989 – 1991               Meistaragráða í klínískri sálfræði (M.A.), CSPP, Los Angeles.

1986 – 1989               Bachelor of Arts (B.A.) í sálfræði frá Háskóla Íslands.

1980 - 1985                Stúdentspróf frá öldungadeild Menntaskólans við Hamrahlíð.

1964 - 1975                Menntaskóli Akureyri, Vörðuskóli, Miðbæjarskóli, Austurbæjarskóli.

Félagsstörf

1998 - nú                     Félag sérfræðinga í klínískri sálfræði.  Ritari stjórnar 1999-2008. Fræðslunefnd um forsjár- og umgengnismál.

1993 - nú                     Sálfræðingafélag Íslands. Seta í námsmatsnefnd 1997-2006.

1997- nú                     Í stjórn Minningar– og vísindasjóðs Arnórs Björnssonar til styrktar sálfræðirannsóknum.

1995 - 2015                 Félag um hugræna atferlismeðferð.

2001 - 2006                 Dáleiðslufélag Íslands.

1995 - 1998                 Sálfræðingafélag Bandaríkjanna (American Psychological Association).

1993 - 1996                 Stéttarfélag sálfræðinga á Íslandi.  Gjaldkeri 1994-1996.

2011 – 2013                Félag um jákvæða sálfræði. Stofnfélagi og stjórnarmaður.

2012 – nú                    Félag sjálfstætt starfandi sálfræðinga.

Starfsreynsla

2013 – nú                   Forstöðumaður Sálfræðiráðgjafar háskólanema á vegum Sálfræðideildar, Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla íslands. https://www.hi.is/heilbrigdisvisindasvid_salfraedideild/salfraediradgjof_haskolanema

Kennari og handleiðari. Veiti meistaranemum í hagnýtri klínískri sálfræði starfsþjálfun í greiningu sálmeina og samtalsmeðferð við þeim. 

Leiði SÁLRÆKT sem er hópmeðferð við fjölþættum sálrænum vanda og handleiði doktorsnema í þeirri meðferð.

Umsjónarkennari í námskeiðinu Klínísk viðtöl og geðgreining. Kennari í Meðferð sálmeina á fullorðinsárum.

Fulltrúi í Inntökunefnd fyrir MS nám á kjörsviði klínískrar sálfræði. Sat í Fagráði HÍ gegn kynferðisáreitni og kynferðisofbeldi 2014-2016. Einnig í Umsagnarnefnd Sálfræðideildar um starfsréttindi og sérfæðingsréttindi í sálfræði sem starfar fyrir Landlæknisembættið 2014 til 2018. 

1993 - nú                    Klínískur sálfræðingurá eigin stofu, Upptök ehf/Sálfræðisetrið Klapparstíg. Veiti hugræna atferlismeðferð (HAM) og para- og fjölskyldumeðferð. Sinni ráðgjöf og held námskeið, m.a. um jákvæða sálfræði (Positive Psychology) frá 2002. Frá 1993 unnið fjölda matsgerða í forsjármálum fyrir barnaverndanefndir og dómstóla. Oft verið sérfróður meðdómari. Gert sálfræðiathuganir á afbrotamönnum. Metið sakhæfi í afbrotamálum í samstarfi við geðlækna. Gert skýrslur í umgengnismálum fyrir sýslumenn og barnavernd. Unnið verkefni fyrir saksóknara í kynferðisbrota- og ofbeldismálum. Unnið sem sáttamaður í forsjárdeilum foreldra í fjölda dómsmála. Sinnt þjónustu fyrir öryggisfyrirtæki, lögreglu og ýmis fyrirtæki.

2000 - 2013                Sáttamaður í forsjár og umgengnismálumá vegum Dómsmálaráðuneytisins og Sýslumannsembætta. Hlutastarf.

2000 - 2003                Ráðgjafi og handleiðariá Meðferðarheimili fyrir unga vímuefnaneytendur á Skjöldólfsstöðum í Jökuldal. Hlutastarf. 

1996 - 1998                Yfirsálfræðingur og deildarstjóri. Fjölskylduþjónusta varnarliðsins. Reynsla 4000 klst. Handleiðsla byggð á CBT, 70 klst, önnur kennsla og sérþjálfun, 210 klst. Einstaklingsmeðferð og para-og fjölskyldumeðferð. Hélt námskeið í streitustjórn (Stress Management), samskiptum para (Couples Communication), og í reiðistjórn (Anger Management). Stýrði námskeiði um viðbrögð við þolendum kynferðisbrota (Sexual Abuse Victim Intervention). Gerði sálfræðiathuganir, o.fl. Fullt starf.

1993 - 1995                Yfirsálfræðingur. Barnaverndarráð Íslands. Sálfræðiathuganir í forsjársviptingarmálum. Hálft starf.

1992 - 1993                 Sálfræðileg starfsþjálfun(Internship). Geðdeild Metropolitan Clinical Counseling, Manhattan Beach, Kaliforníu. Reynsla 800 klst. Einstaklings- og hópmeðferð. Einstaklings handleiðsla byggð á CBT, 80 klst. og hóphandleiðsla (CBT og Psychodynamic Therapy) 80 klst. Hópmeðferð, skýrslugerð, o.fl.

1992 1993                   Aðstoðarmaður sálfræðings við greiningu og meðferð þolenda og gerenda í kynferðisbrotamálum. Einstaklings- og hópmeðferð. Rannsóknir. Pacific Professional Associates, Van Nuys og Camarillo, Kaliforníu. Reynsla 120 klst alls, þar af einstaklingshandleiðsla CBT 16 klst. 

1991-1992                  Sálfræðileg starfsþjálfun(Internship). Geðdeild Orange Coast College, Kaliforníu. Reynsla 744 klst. Einstaklings- og hópmeðferð. Einstaklingshandleiðsla Psychodynamic Therapy nálgun 64 klst. Hóphandleiðsla (CBT), Biofeedback og önnur sérþjálfun 96 klst.

1990 – 1991                Sálfræðileg starfsþjálfun (Practicum training). Meðferð þolenda og gerenda kynferðisbrota. Pacific Professional Associates, Van Nuys, Kalif., 500 klst. þar af einstaklingshandleiðsla, CBT nálgun, 30 klst. Einstaklings- og hópmeðferð. Rannsóknir. 

Sumur 1988 og 1991  Ráðgjafifyrir unglinga og foreldra. Félagsmálastofnun Rvk, Unglingadeild. Fullt starf, 960 klst.

Sumar 1987                Sumarbúðastjóriá Vestmannsvatni með 50 barna hópa vikulega. Einnig blinda og aldraðra.

1986 - 1987                 Uppeldisfulltrúi. Meðferðarheimili Borgarspítalans að Kleifarvegi fyrir ofvirk og misþroska börn. Fullt starf. 

1983 – 1986                Tilsjónarmaður. Vinna með unglinga í vanda á vegum félagsmálastofnana. Hlutastörf.

1979 – 1986                Uppeldisfulltrúi. Umhverfis- og hópmeðferð unglinga í vanda. Fjölskyldumeðferð. Unglingaheimili ríkisins. Fullt starf.

Ritsmíðar

  Birgisson, G. H. (2016). Fjölskyldusáttameðferð í deilum foreldra um börn. Í  Andri S. Björnsson, Guðfinna Eydal og Katrín Kristjánsdóttir (ritstj.), Af sál: Greinasafn handa Álfheiði Steinþórsdóttur sálfræðingi (bls. 171-200). Reykjavík: Háskólaútgáfan.

  Birgisson, G. H. (2010). Jákvæð sálfræði. Vefrit Sálfræðingafélags Íslands. www.sal.is/vefrit.

  Birgisson, G. H. (2009). Foreldra firringar heilkenni (PAS) í forsjár- og umgengnisdeilum: Blekking eða þekking? Tímarit lögfræðinga, 2, 165-195.

  Birgisson, G. H. (1998). Stattu með þér. Reykjavík: Upptök.

  Birgisson, G. H., Greenfield, H., og Hart, J. (1997). Counseling Standard Operating Procedures.Keflavik: Naval Air Station, Family Service Center.

  Birgisson, G. H. (1996). Differences of personality, defensiveness, and compliance between admitting and denying male sex offenders.  Journal of Interpersonal Violence,11, 118-125.

Þýdd sálfræðipróf

1993                           Forsjárprófið (The Custody Quotient) til notkunar við athugun á forsjárhæfni foreldra í forsjár- og umgengnisdeilum. 1989                           Undanlátsemikvarði Gísla Guðjónssonar (Gudjonsson’s Compliance Questionnaire). 

Þátttaka í fjölmiðlum

Skrifað fjölda greina í dagblöð um sálfræði og þjóðmál. Einnig komið fram í ýmsum sjónvarps- og útvarpsþáttum.

Fræðslustarf og erindi

2013-                          Haldið erindi um klíníska sálfræði, réttarsálfræði og geðvernd á vegum Háskóla Íslands.

Maí 2012                    Sálfræðiþing. Fjórða ársþing Sálfræðingafélags Íslands. Hélt erindið „Deilt um minningar af (meintum) kynferðisbrotum“ á Málstofu um minni, athygli, falskar minningar, vitnisburð, og mat á áföllum og afleiðingum þeirra.

Desmber 2009            Foreldra firringar heilkenni (PAS) í forsjár- og umgengnismálum: Þekking eða blekking? Erindi á vegum Femínistafélags Íslands.

September 2009         Foreldra firringar heilkenni (Parental Alienation Syndrome) í forsjár- og umgengnismálum. Erindi fyrir sálfræðinga á vegum Sálfræðingafélags Íslands og Félags sérfræðinga í klínískri sálfræði. Reykjavík.

Febrúar 2009              Jákvæð sálfræði: Að nýta styrkleika sína og góð lífsgildi á leið í gegnum kreppuástand. Erindi á Borgarafundi í Borgartúni 3, Reykjavík.

1994-2009                  Sjálfstyrking með hugrænni atferlismeðferð og jákvæðri sálfræði. Námskeið og erindi fyrir starfsfólk fyrirtækja og nemendur framhaldsskóla.

2007                           Hlutverk og samstarf sálfræðinga og sýslumannsfulltrúa við sáttamiðlun. Erindi á ráðstefnu Félags sýslumanna.

2007                           Sátt í skilnaði og forsjárdeilum. Framsaga á fundi Félags ábyrgra feðra í félagsmiðstöðinni Ársskógum í Reykjavík.

2004                           Jákvæð sálfræði: Svar við þunglyndi, afl til lýðheilsu. Erindi fyrir félag skólasálfræðinga. Valhöll, Þingvöllum.

2004                           Jákvæð sálfræði: Forvörn við þunglyndi. Erindi á vegum Félags sérfræðinga í klínískri sálfræði. Endurmenntunarstofnun HÍ.

1996-1998                  Viðbrögðum við þolendum kynferðislegs ofbeldis (Sexual Assault Victim Intervention) fyrir fagfólk bandaríkjahers á Keflavíkurflugvelli. Hélt einnig námskeið um Streitustjórn; Reiðistjórn; og um Parasamskipti. 

1994-1998                   Máttur hugarfarsins. Hópkennsla fyrir almenning notkun í hugrænnar atferlismeðferðar til sjálfshjálpar. Reykjavík.

1996                           Mat á foreldrum og aðstæðum þeirra. Notkun sálfræðilegra prófa á foreldrum og börnum. Námskeið Sálfræðingafélags Íslands: Vinnsla forsjárdeilumála fyrir dómstólum ætlað sálfræðingum.

1994                           Börn fyrir dómi. Fyrirlestur á námstefnu Barnaverndarráðs Íslands, Barnaverndarnefndar Hafnarfjarðar og Endurmenntunar HÍ um Persónuleikaeinkenni og varnarhætti kynferðisbrotamanna. Reykjavík.

Símenntun

Október 2017              SÁÁ’s 40th Anniversary Conference on Addiction Medicine. SÁÁ. Reykjavík, 16 klst.

Nóvember 2016          The Discriminatin Therapist: Utilizing Hypnosis to Teach Discrimination Strategies. Michael Yapko, Ph.D. Endurmenntun Háskóla Íslands, 14 klst.

Apríl 2016                  Störf sálfræðinga í forsjár- og umgengnismálum fyrir dómstóla og barnaverndaryfirvöld. Joanna B. Rohrbaugh, Ph.D. Félag sérfræðinga í klínískri sálfræði og Sálfræðingafélag Íslands. Reykjavík, 14 klst. Sat í undirbúningsnefnd námskeiðsins.

Maí-október 2013       Comprehensive Training in Clinical Hypnosis and Strategic Family Therapy. Michael Yapko, Ph.D., Dáleiðslufélag Íslands og Endurmenntunarstofnun HÍ. Reykjavík, 100 klst.

Maí 2012                    Sálfræðiþing. Fjórða ársþing Sálfræðingafélags Íslands. Fyrirlestur og þátttaka í pallborði á málþingi um falskar og sannar minningar af kynferðisbrotum.

Ágúst-sept. 2011         Fyrirbyggjandi aðferðir. 41st Congress of the Europian Association for Behavioral and Cognitive Teharpies- EABCT. Reykjavík, 21 klst.

Maí 2011                    Sálfræðiþing. Þriðja ársþing Sálfræðingafélags Íslands. 16. klst.

Mars 2011                   Heal your mind, rewire your brain. Patt Lind-Kyle, Ph.D., Kripalu Center, MA, Bandaríkin, 15 klst.

Jan-apríl 2011             Námskeið um störf sálfræðinga í forsjár- og umgengnisdeilum. Félag sérfræðinga í klínískri sálfræði og Sálfræðingafélag Íslands. Reykjavík, 48 klst.

Október 2010              Árvekni/Gjörhygli.Námstefna Fræðslunefndar Félags um hugræna atferlismeðferð. Mosfellsbær, 10 klst.

Apríl 2010                  Sálfræðiþing. Ráðstefna Sálfræðingafélags Íslands og sálfræðideildar Háskóla Íslands. Háskólatorg, Reykjavík. 6 klst.

Október 2009              Jákvæð sálfræði(Positive Psychology). Fostering meaning in life to support well-being: Using strengths for something greater. Michael Steger, Ph.D. í ráðgjafa og persónuleikasálfræði. Lýðheilsustofnun, 3 klst.

Ágúst 2009                 Jákvæð sálfræði(Positive Psychology). Robert Biswas-Diener og Dóra Guðrún Guðmundsdóttir. Háskólinn í Reykjavík, 12 klst.

Febrúar 2008              The Peaceful Warrior Experience. Dan Millman, þjálfari í styrk líkama og huga við Stanford háskóla. Kripalu Center, Massachusettes. 20 klst.

Júní 2006                    Constructing a New Self: A Cognitive Therapy Approach to Personality Disorders. Christine Padesky, Ph.D. Cognitive Workshops, London, UK. 16 klst.

Nóvember 2004          WPPSI-R: Námskeið um íslenska stöðlun greindarprófs Wechslers handa börnum á leikskóla- og grunnskólaaldri. Einar Guðmundsson, Ph.D. Námsmatsstofnun, Reykjavík. 5 klst.

Apríl 2004                   Cognitive-Behavioral Therapy Supervision: Integrating Practical Skills with a Conceptual Framework. Mark Freeston, Ph.D. Félag um hugræna atferlismeðferð, Reykjavík. 10 klst.

September 2003          Ethics… Exploring Privacy and Confidentiality Gray Areas. American Psychological Association, Healthcare Training Institute. 6 klst.

September 2003          XXXIII Annual Congress of the European Association for Behavioral and Cognitive Therapies. Prag, Tékkland.

  • Cognitive Therapy & Resilience. Christine Padesky & Kathleen Money. 6 klst.

  • Therapy for Psychosis and Substance Use Problems. Gillian Haddock, Christine Barrowclough. 3 klst.

  • New Developments in the Diagnosis and Treatment of Anxiety Disorders. David Barlow. 3 klst.

  • Cognitive Behavioral Therapy for Children. Tammie Ronen. 3 klst.

  • Cognitive Therapy of Generalized Anxiety Disorders. Adrian Wells. 3 klst.

  • Effective Clinical Supervision. Michael Townsend & Mark Freeston. 3 klst.

Ágúst 2003                 Couples in Distress: An Enhanced Cognitive-Behavioral Approach to Therapy. Dr. Donald H. Baucom. Félag um hugræna atferlismeðferð. Reykjavík. 16 klst.

Júní 2003                    Meðferð áfallastreituröskunar hjá þolendum kynferðislegs ofbeldis samkvæmt kenningum. Dr. Peter Levine. Ariel Giarretto, MS, LMFT. Rvk. 10 klst. 

Júní 2002                    Notkun dáleiðslu í meðferð. Dr. Michael Yapko. Dáleiðslufélag Íslands. Reykjavík. 16 stundir.

Ágúst 2001                 Meðferð ungra kynferðisbrotamanna. Richard Beckett sálfræðingur. Reykjavík. 8 klst.

Mars 2001                   Hugræn atferlismeðferð á kvíða og felmtri. Dr. Tom Tokarz. Rvk. 16 klst.

Október 2000              Náum áttum: Fíkniefni, afleiðingar og aðgerðir. Dr. Bertha K. Madras o.fl.  Ísland án eiturlyfja. 16 klst.

September 1999         Skammtíma hugræn atferlismeðferð. Albert Ellis, Ph.D.Reykjavík. 8 klst.

September 1998         Dáleiðsla og þunglyndi. Michael Yapko, Ph.D.Reykjavík, 16 klst.

Október 1998              Áfallastreitustjórnun fyrir hópa. Mitchell, J.T., Ph.D. & Everly, G.S., Ph.D., Reykjavík, 16 klst.

Febrúar 1997              Áfallastreitustjórn: Viðbrögð við einstaklingum. George S. Everly, Ph.D., Reykjavík. 8 klst.

Desember 1997          Barnahús fyrir þolendur kynferðisofbeldis. Ellen T. Cokinos, Moreen O’Connell, & Dana Zakin, SW’s. Reykjavík, 6 klst.

Október 1997              Heilaskaði af völdum slysa. Dr. Nils Varney, dr. Robert N. Varney & dr. Marc E. Hines. Reykjavík.10 klst.

Júlí 1997                     Framhaldsnám í Rökrænni tilfinninga og atferlismeðferð. Albert Ellis Institute. Albert Ellis, Ph.D. & starfslið, New York. 36 ein.

September 1996         Meðferð við heimilisofbeldi. US Navy Family Advocacy Center, David B. Wexler, Ph.D. og fleiri, San Diego, Kalifornía. 36 klst.

Júlí 1996                     Svæðisráðstefna um fjölskylduvernd. Varnarliðið. Bureau of Naval Personnel, Newport, Rhode Island. 20 klst.

Febrúar 1996              Rökræn tilfinninga og atferlis meðferð. Institute for Rational Emotive Therapy. Albert Ellis, Ph.D. & starfslið.  Seattle, Washington. 24 ein.

1995                           Þroskavandamál barna og unglinga. Greiningarstöð ríkisins. 6 klst. 

1995                           Siðareglunámskeið. Sálfræðingafélag Ísl. og Endurmenntun HÍ. 15 klst.

1994                           Mannréttindi barna. Barnaheill. 15 fyrirlestrar.

1995                           Siðfræði og samskipti í vinnu með börnum. Greiningarstöð ríkisins. 18 fyrirlestrar.  

  1.                         Börn í nútíma. Börnesagens Fællesrad, Nyborg, Danm, 10 klst.

1993                           Fíknir persónuleikar og öfgar í hegðun. Albert Ellis, Ph.D., Torrance, Kalifornía. 5,25 ein.

1986                          Jákvæð viðbrögð við neikvæðri hegðun unglinga. Unglingaheimili ríkisins. Húgó Þórisson, sálfr.

1984-1985                 Framhaldsnám í fjölskyldumeðferð. Håkon Öen, sálfr. Reykjavík. 32 klst.

1984                           Hópvinna og samskipti við unglinga með tilfinninga- og hegðunarvandkvæði. Unglingaheimili ríkisins. Roel Bowkamp, sálfræðingur og Sonja Bowkamp fjölskylduráðgjafi. Reykjavík. 32 klst.

1984                           Meðferðarstefna Unglingaheimilis ríkisins. Sigtryggur Jónsson sálfr., Maggý Magnúsdóttir og Steinunn Hjartardóttir félagsráðgj. Reykjavík. 8 klst.

1984                          Geðrænar truflanir barna og unglinga; Samband móður og barns, og jaðartilfelli (borderline). Unglingaheimili ríkisins. Ingvar Kristjánsson geðlæknir og Hulda Guðmundsdóttir yfirfélagsráðgjafi. 8 klst.

Unglingaafbrot og íslenska réttarkerfið. Unglingaheimili ríkisins. Erlendur Baldursson, afbrotafræðingur. 4 klst.

1984                           Börn alkóhólista. Hazelden. Carl Whitaker geðlæknir/fjölskráðgjafi, Thomas M. Guffin og Roy W. Pickens alkóhólráðgjafar.

1982-1984                 Para- og fjölskyldumeðferð. Håkon Øen sálfræðingur sálfræðingur, Sigrún Júlíusdóttir yfirfélagsráðgjafi, Ivan Boszorenyi-Nagy geðlæknir, Roel Bowkamp sálfræðingur og Sonja Bowkamp fjölskylduráðgjafi. 480 klst. námskeið og 126 klst. handleiðsla.

1982                          Unglingar í vanda og fjölskyldumeðferð. Unglingaheimili ríkisins. Håkon Øen sálfræðingur. 32 klst.

  1. Skipulag og menntastefna Unglingaheimilis ríkisins. Kristján Sigurðsson forstöðumaður. 40 klst.

  2. Alkóhólismi og áhrif hans á einstaklinga. Unglingaheimili ríkisins. Þórarinn Tyrfingsson læknir. 6 klst.

  3. Endurskipulagning Unglingaheimilis ríkisins og kynning á fjölskyldumeðferð. Håkon Øen sálfræðingur. 40 klst.

1981                          Hópefli. Unglingaheimilis ríkisins. Gunnar Árnason og Jón Karlsson sálfræðingar og Páll Eiríksson geðlæknir. 16 klst.

1980                          Hópefli. Unglingaheimili ríkisins. Gunnar Árnason og Sigurður Ragnarsson sálfræðingar. 24 klst.

1980                          Langtímameðferð á unglingaheimili. Kristján Sigurðsson forstöðumaður og Erlendur Baldursson afbrotafræðingur. 8 klst.

1979                          Hópefli. Unglingaheimili ríkisins. Páll Eiríksson geðl. 32 klst.

1979                          Unglingamenning og meðferð. Gunnar Árnason sálfr. og Jón Karlsson sálfr. 24 klst.

 

Schedule Appointment

Start your new path in life and be the change today!

CLICK HERE