Switch to Accessible Site
slogan
Blue Mountains
Blue Mountains

Curriculum Vitae

 

Gunnar Hrafn Birgisson, PsyD

klínískur sálfræðingur

 

Heimilisfang:             Sálfræðisetrið Klapparstíg 25-27, 101 Reykjavík

Sími:                          354-696-0987

Heimilisfang:              Sálfræðideild Háskóla Íslands, Sæmundargata 12, 101 Reykjavík

Sími HÍ:                      354-525-4582

Heimasíða:                 www.gunnarbirgisson.com                 

Tölvupóstföng:           [email protected]  [email protected]

 

Löggild starfsréttindi

16. nóv. 1993              Sálfræðingur á Íslandi.

14. apríl 1998              Sálfræðingur í Bandaríkjunum, virkt réttindanúmer WI2080.

Lauk starfsréttindaprófinu Examination for Professional Practice in Psychology (EPPP) í Massachusettes 1997. 

Lauk bandarísku laga- og siðaregluprófi fyrir sálfræðinga, bæði skriflegu og munnlegu, í Wisconsin 1998.

03. nóv. 1999              Sérfræðingsréttindi sem klínískur sálfræðingur á Íslandi.

Menntun

1991 – 1993              Doktorsgráða í klínískri sálfræði (Psy.D) frá California School of Professional Psychology (CSPP), Los Angeles, Bandaríkjunum. Viðurkennt nám af APA. PsyD gráða hefur áherslu á hagnýtingu vísinda í klínísku starfi sálfræðings. GHB hlaut sérhæfingu í hugrænni atferlismeðferð og fjölskyldumeðferð. Metinn sem afburða nemandi sem byggði framúrskarandi akademískan feril, outstanding student at CSPP-LA and has established  an excellent academic record.

1989 – 1991              Meistaragráða í klínískri sálfræði (M.A.), CSPP, Los Angeles.

1986 – 1989              Bachelor of Arts (B.A.) í sálfræði frá Háskóla Íslands.

1980 - 1985              Stúdentspróf frá öldungadeild Menntaskólans við Hamrahlíð.

1964 - 1975              Menntaskóli Akureyri, Vörðuskóli, Austurbæjarskóli, Miðbæjarskóli.

 

Félagsstörf

1998 - nú                     Félag sérfræðinga í klínískri sálfræði.  Ritari stjórnar 1999-2008. Seta í fræðslunefnd um vinnubrögð forsjár- og umgengnisdeilum 2009-2012.

1993 - nú                     Sálfræðingafélag Íslands. Sat í námsmatsnefnd 1997-2006.

1997- nú                     Stjórnarmaður í Minningar– og vísindasjóði Arnórs Björnssonar sem styrkir sálfræðirannsóknir.

1995 - 2019                Félag um hugræna atferlismeðferð.

2001 - 2006                Dáleiðslufélag Íslands.

1995 - nú                    Sálfræðingafélag Bandaríkjanna (American Psychological Association Member eða APA).

1993 – 1996               Stéttarfélag sálfræðinga á Íslandi. Gjaldkeri 1994-1996.

2011 – 2013               Félag um jákvæða sálfræði. Stjórnarmaður.

2012 – nú                   Félag sjálfstætt starfandi sálfræðinga.

2019 – present           European Association of Clinical Psychology and Psychological Treatment.

Starfsreynsla

2013 – nú          Forstöðumaður Sálfræðiráðgjafar háskólanema, sem er starfsþjálfunarklíník á vegum Sálfræðideildar Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands. Skipulagði og þróaði þar 10 eininga námskeiðið Starfsþjálfun í sálfræðiráðgjöf (SÁL 420F). GHB hefur veitt þar rúmlega 140 meistaranemum, um 20 á hverju skólaári, starfsþjálfun og handleiðslu í klínískri greiningu og sálfræðimeðferð.  Bæði hóphandleiðslan og einstaklingshandleiðslan byggjast á gagnreyndum aðferðum, skv. Competency-Based Supervision og APA leiðarvísi. Yfir 500 skjólstæðingar, þar af um  50 börn, hafa notið þjónustunnar. 

Í Sálfræðiráðgjöf háskólanema stofnaði GHB geðverndarverkefnið SÁLRÆKT. Þar kennir hann og þjálfar þrjá doktorsnema/sálfræðinga í hópmeðferð við fjölþættum sálmeinum (mixed diagnosis). Á skólaárinu 2018-2019 sóttu 36 nemendur SÁLRÆKT. Niðurstöður bráðabirgðamats á árangri lofa góðu.

Umsjónarkennari frá árinu 2015 í fjögurra eininga námskeiðinu Klínísk viðtöl og geðgreining (SÁL 236F). GHB stofnaði námskeiðið fyrir fyrra árs meistaranema í hagnýtri klínískri sálfræði.

Gestakennari frá árinu 2016 í námskeiði Andra Steinþórs Björnssonar prófessors, Meðferð sálmeina á fullorðinsárum (SÁL 228F). Hef kennt þar sáttameðferð fyrir dómi ásamt Jónasi Jóhannssyni hæstaréttarlögmanni og fyrrum héraðsdómara.

Gestakennari í námskeiði Ólafar Guðnýjar Geirsdóttur dósents, Þverfræðileg samvinna í heilbrigðisvísindum (HVS501M haust 2019). Erindi: Líðan nemenda við HÍ.

Fulltrúi sálfræðideildar HÍ í nefnd um inntöku nema í MS nám á kjörsviði klínískrar sálfræði árin 2017, 2018, 2019.

Fulltrúi sálfræðideildar í Fagráði HÍ gegn kynferðisáreitni og kynferðisofbeldi 2014-2016. 

Fulltrúi sálfræðideildar í Umsagnarnefnd Sálfræðideildar um starfsréttindi sálfræðinga og um sérfræðiréttindi í sálfræði sem starfar fyrir Landlæknisembættið 2014 til 2018.

1993 - nú              Klínískur sálfræðingur á stofu. Veiti sálfræðimeðferð, aðallega hugræna atferlismeðferð og para- og fjölskyldumeðferð. Ráðgjöf og námskeiðahald.

Dómkvaddur matsmaður. Hef frá 1993 ótalinn fjölda matsgerða (39 á árunum 2012-2019) í forsjármálum fyrir héraðsdómstólum. Getið er um aðkomu GHB í meir en 50 dómum Hæstaréttar í slíkum málum á tímabilinu 1999 til 2018. Einnig gert skýrslur í barnaverndarmálum.

Sérfróður meðdómsmaður í fjölda forsjármála fyrir Héraðsdómsstólum í Reykjavík, Reykjanesi og á Suðurlandi um tveggja áratuga skeið. Tilnefndur af Dómstólasýslunni sem sérfróður meðdómsmaður þann 19. nóvember 2018 til næstu fimm ára.

Hef frá 1993 unnið fjölda athugana á foreldrum og börnum í forsjársviptingamálum og gert um það skýrslur fyrir barnaverndanefndir. Gert sálfræðiathuganir í afbrotamálum fyrir saksóknara. Metið sem dómkvaddur matsmaður í samstarfi við geðlækna sakhæfi afbrotamanna og fanga. Gert fjölda skýrslna eftir viðtöl við börn vegna deilna foreldra þeirra um forsjá/umgengni hjá sýslumannsembættum. 

Sáttamaður í forsjárdeilum foreldra í fjölda mála fyrir dómstólum. 

Áfallaþjónusta. Hef sinnt ráðgjöf og meðferð vegna áfalla fyrir öryggisfyrirtæki, lögreglu og fleiri.

2000-2013         Sáttamaður í Sérfræðiráðgjöf Sýslumannsembætta og Dómsmálaráðuneytisins í forsjár og umgengnismálum. Frumkvöðulsstarf ásamt Jóhanni Loftssyni sálfræðingi. Hlutastarf.

2000-2003         Ráðgjafi og handleiðari á Meðferðarheimili fyrir unga vímuefnaneytendur á Skjöldólfsstöðum í Jökuldal. Hlutastarf. 

1996-1998         Yfirsálfræðingur og deildarstjóri á Fjölskylduþjónustu varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli. Vann í fullu starfi og var hátt metinn, s.s. superior performer og professional of the highest calibre.

 • Veitti einstaklingsmeðferð og para-og fjölskyldumeðferð fyrir hermenn og þeirra fjölskyldur.
 • Hlaut sérþjálfun, á herstöð í San Diego, Kaliforníu, í meðferð gerenda heimilisofbeldis og veitti gerendum meðferð fyrir varnarliðið.
 • Sérfrótt vitni fyrir herrétti í heimilisofbeldismáli. 
 • Stýrði námskeiðum í streitustjórnun (Stress Management); parasamskiptum (Couples Communication); og reiðistjórnun (Anger Management). 
 • Stýrði námskeiði um hjálpleg viðbrögð við þolendum kynferðisbrota (Sexual Abuse Victim Intervention). Gerði sálfræðiathuganir, o.fl. 
 • Post-Doc starfsreynsla 4000 klst. á vegum fjölskylduþjónustu og sjúkrahúss varnarliðsins.
 • Hlaut CBT handleiðslu, 70 klst. hjá dr. Dwight D. Hart klínískum sálfræðingi sjúkrahúss varnarliðsins. Dr. Hart staðfesti 40 klst reynslu GHB  á viku frá 27. júní 1996 til 4. desember 1997 í starfi sálfræðings. Þar af voru 4 klst. á viku handleiðsla eða starfsþjálfun. Hlaut framhaldsmenntun í hugrænni atferlismeðferð (REBT & CBT) hjá Albert Ellis Institute í New York og víðar í USA.

1993-1995         Yfirsálfræðingur Barnaverndarráðs Íslands. Vann sálfræðiathuganir og skýrslur í forsjársviptingarmálum. Hálft starf.

1992-1993         Sálfræðileg starfsþjálfun (Internship). Geðdeild Metropolitan Clinical Counseling, Manhattan Beach, Kaliforníu. Starfsreynsla 800 klst. og alls 180 handleiðslutímar. Hlaut ágæt meðmæli, s.s. an outstanding excellent clinician.

 • Veitti einstaklingsmeðferð við kvíða, þunglyndi, o.fl. 
 • Stýrði hópmeðferð fyrir þunglynda. 
 • Hlaut einstaklings handleiðslu með hljóðupptökum af viðtölum hjá dr. John R. Minor klínískum sálfræðingi og sérfræðingi í Rational Emotive Behavior Therapy (REBT), 80 handleiðslutímar. 
 • Var aðstoðarmaður (co-therapist) dr. Minors í hópmeðferð fyrir 20 sjúklinga með mismunandi greiningar (mixed diagnosis).
 • Hlaut Psychodynamic psychoherapy hóphandleiðslu hjá Dr. Robert J. Cutrow klínískum sálfræðingi, Chief of Counseling, 80 handleiðslutímar.
 • Gerði sálfræðiprófanir og skýrslur.

1992-1993         Aðstoðarmaður sálfræðings við greiningu og meðferð gerenda og þolenda í kynferðisbrotamálum. Stofnunin Pacific Professional Associates, Van Nuys og Camarillo, Kaliforníu. Reynsla 120 klst alls, þar af REBT einstaklingshandleiðsla, 16 klst., veitt af dr. Raymond E. Anderson klínískum sálfræðingi og réttarsálfræðingi. GHB hlaut afburða meðmæli.

Veitti gerendum og þolendum kynferðisbrota einstaklingsmeðferð. Veitti hópmeðferð fyrir kynferðisbrotamenn (7-14 manna hópar), almennan hóp; hóp strangtrúaðra ; og hóp dæmdra sem kveðjast saklausir (deniers). Stundaði rannsóknir á persónuleika og varnarháttum kynferðisbrotamanna. 

1991-1992         Sálfræðileg starfsþjálfun (Internship). Geðdeild Orange Coast College, Kalifornía. Starfsreynsla 752 klst og önnur sérþjálfun 96 klst. GHB hlaut afburða meðmæli (Gunnar Birgisson demonstrated excellence in all aspects of our training program. He will be a credit to the profession.)

 • Veitti einstaklingsmeðferð við fjölþættum sálmeinum.
 • Stofnaði meðferðarhóp fyrir feimna skjólstæðinga (shyness group) og veitti þeim hópmeðferð. 
 • Hlaut Psychodynamic Therapy einstaklingshandleiðslu með upptökum og beinu áhorfi hjá dr. Roselyn E. Colombo klínískum sálfræðingi, 64 handleiðslutímar. 
 • Hlaut einnig CBT hóphandleiðslu hjá Duncan S. Wigg klínískum sálfræðingi. 45 handleiðslutímar.
 • Lærði og stundaði Biofeedback meðferð hjá dr. Kenneth Fineman klínískum sálfræðingi. 

1990-1991         Sálfræðileg starfsþjálfun (Practicum training). Veitti meðferð fyrir þolendur og gerendur kynferðisbrota á stofnuninni Pacific Professional Associates, Van Nuys, Kaliforníu. Starfsreynsla 500 klst. og  hlaut RE&CBT einstaklingshandleiðslu alls 30 klst hjá dr. Raymond E. Anderson klínískum réttarsálfræðingi og forstöðumanni PPA. GHB fékk afburða meðmæli og var í framhaldi ráðinn sem aðstoðarsálfræðingur dr. Andersons. Veitti einstaklings- og hópmeðferð. Aðstoðarmaður við rannsóknir. Aðstoðarmaður við fræðslufundi fyrir gerendur. 

Sumur ´88/´91   Ráðgjafi fyrir unglinga og foreldra. Félagsmálastofnun Rvk, Unglingadeild. Fullt starf, 960 klst.

Sumar 1987      Sumarbúðastjóri á Vestmannsvatni með nýjan 50 barna hóp vikulega. Einnig hóp blindra og aldraðra. Stýrði 9 manna starfshópi.

1986 - 1987       Uppeldisfulltrúi. Meðferðarheimili Borgarspítalans að Kleifarvegi fyrir ofvirk og misþroska börn. Fullt starf og bestu meðmæli frá Andrési Ragnarssyni sálfræðingi og forstöðumanni. 

1983 – 1986      Tilsjónarmaður. Vinna með tilfinninga- og hegðunarvanda unglinga á vegum félagsmálastofnana í Rvk, Kópavogi og Hafnarfirði. Hlutastörf. Bestu meðmæli frá Stefaníu Sörheller félagsráðgjafa og forstöðumanni Unglingadeildar Rvk og frá Braga Guðbrandssyni félagsmálastjóra í Kópavogi.

1979 – 1986      Uppeldisfulltrúi á Unglingaheimili ríkisins. Veitti umhverfis- og hópmeðferð fyrir unglinga með tilfinninga- og hegðunarvanda. Lærði og stundaði fjölskyldumeðferð. Hlaut fjölbreytta handleiðslu. Sótti fjölda námskeiða. Var einn þriggja stofnenda Neyðarathvarfs unglinga þar árið 1981. Fullt starf. „Gunnar hefur sýnt hæfni og trúmennsku í öllu sínu starfi.“ (Kristján Sigurðsson forstöðumaður, 1986).

Ritsmíðar

Gunnar Hrafn Birgisson (2016). Fjölskyldusáttameðferð í deilum foreldra um börn. Í  Andri S. Björnsson, Guðfinna Eydal og Katrín Kristjánsdóttir (Ritstj.), Af sál: Greinasafn handa Álfheiði Steinþórsdóttur sálfræðingi (bls. 171-200). Reykjavík: Háskólaútgáfan.

Gunnar Hrafn Birgisson (2010). Jákvæð sálfræði. Vefrit Sálfræðingafélags Íslandswww.sal.is/vefrit. Fyrsta íslenska greinin um jákvæða sálfræði Martins Seligmans og Christopher Petersons.

Birgisson, G. H. (2009). Foreldra firringar heilkenni (PAS) í forsjár- og umgengnisdeilum: Blekking eða þekking? Tímarit lögfræðinga, 2, 165-195.

Gunnar Hrafn Birgisson (1998). Stattu með þér. Reykjavík: Upptök. (Fyrsta bókin um hugræna atferlismeðferð sem gefin var út á íslensku.)

Birgisson, G. H., Greenfield, H., og Hart, J. (1997). Counseling Standard Operating Procedures.Keflavik: Naval Air Station, Family Service Center.

Birgisson, G. H. (1996). Differences of personality, defensiveness, and compliance between admitting and denying male sex offenders.  Journal of Interpersonal Violence, 11, 118-125.

Gunnar Hrafn Birgisson (1989). Persónugerð fanga, stjórnrót, undanlátsemi og viðhorf til afbrotamála. Reykjavík: Háskóli Íslands. (Fyrsta sálfræðirannsóknin sem gerð var í öllum fangelsum landsins, 76% þátttaka.)

Gunnar Hrafn Birgisson og Jóhann Loftsson (2001-2013). Árskýrslur sérfræðiráðgjafar innanríkisráðuneytis og sýslumannsembætta á suðvesturlandi um sáttamiðlun og sérfræðiráðgjöf í forsjár- og umgengnismálum. (13 skýrslur)

Þýdd sálfræðipróf

1993         Forsjárprófið (The Custody Quotient). Hálf staðlaður spurningalisti fyrir viðtöl við forsjárhæfnismat á foreldrum í forsjárdeilum og í forsjársviptingarmálum.

1989         Undanlátsemikvarði Gísla Guðjónssonar (Gudjonsson’s Compliance Questionnaire).

Þátttaka í fjölmiðlum

Gunnar Hrafn Birgisson (2011-nú) heldur úti heimasíðunni www.gunnarbirgisson.com um sálfræði og þjónustu sína.

Skrifað greinar fyrir fjölmiðla um sálfræði og þjóðmál. Einnig mætt í ýmis sjónvarps- og útvarpsviðtöl um sömu efni.

Símenntun, fræðslustarf og flutt erindi

Mars 2020                  Börn sem hafna samvist við annað foreldri sitt og PAS/PA kenningin um firringu þeirra. Á vegum fræðslunefndar Sálfræðingafélags Íslands.

2013-2019                  GHB hefur haldið ýmis erindi um klíníska sálfræði, réttarsálfræði og geðvernd á vegum Háskóla Íslands og fagfélaga sálfræðinga. 

Júní 2019                    Fræðslufundur um Sálfræðileg mælitæki við mat og foreldra- og forsjárhæfni. Dr. Simon Kennedy. Reykjavik, 2 klst.

Júní 2019                    Kvíðinn í samfélaginu. Háskólinn að Hólum, Háskólinn á Akureyri og Háskóli Íslands. Hólar, 16 klst. GHB hélt þar kveikjufyrirlestur: Kvíði yfir kvíðanum og hjálpleg viðbrögð

Október 2017             SÁÁ’s 40th Anniversary Conference on Addiction Medicine. SÁÁ. Reykjavík, 16 klst.

Nóvember 2016          The Discriminating Therapist: Utilizing Hypnosis to Teach Discrimination Strategies. Dr. Michael Yapko. Endurmenntun Háskóla Íslands, 14 klst.

Apríl 2016                  Störf sálfræðinga í forsjár- og umgengnismálum fyrir dómstóla og barnaverndaryfirvöld. Dr. Joanna B. Rohrbaugh. Félag sérfræðinga í klínískri sálfræði og Sálfræðingafélag Íslands. Reykjavík, 14 klst. Sat í undirbúningsnefnd námskeiðsins.

Maí-október 2013       Comprehensive Training in Clinical Hypnosis and Strategic Family Therapy. Dr. Michael Yapko. Dáleiðslufélag Íslands og Endurmenntunarstofnun HÍ. Reykjavík, 100 klst.

Maí 2012                    Sálfræðiþing. Fjórða ársþing Sálfræðingafélags Íslands um falskar og sannar minningar af kynferðisbrotum. Reykjavík, 8 klst. GHB hélt þar erindið: Deilt um minningar af (meintum)kynferðisbrotum, á málstofunni „Minni, athygli, falskar minningar, vitnisburður, og mat á áföllum og afleiðingum þeirra“. 

Ágúst-sept. 2011        Fyrirbyggjandi aðferðir. 41st Congress of the Europian Association for Behavioral and Cognitive Teharpies- EABCT. Reykjavík, 21 klst.

Maí 2011                    Sálfræðiþing. Þriðja ársþing Sálfræðingafélags Íslands. 16. klst.

Mars 2011                   Heal your mind, rewire your brain. Patt Lind-Kyle, PhD., Kripalu Center, MA, Bandaríkin, 15 klst.

Jan-apríl 2011             Námskeið um störf sálfræðinga í forsjár- og umgengnisdeilum. Félag sérfræðinga í klínískri sálfræði og Sálfræðingafélag Íslands. Reykjavík, 48 klst. Sat í fjögurra manna undirbúningsnefnd námskeiðsins. Flutti á námskeiðinu erindi bæði um siðareglur og sálfræðiprófanir í forsjármálum.

Október 2010              Árvekni/Gjörhygli. Námstefna Fræðslunefndar Félags um hugræna atferlismeðferð. Mosfellsbær, 10 klst.

Apríl 2010                  Sálfræðiþing. Ráðstefna Sálfræðingafélags Íslands og sálfræðideildar Háskóla Íslands. Háskólatorg, Reykjavík. 6 klst.

Október 2009              Jákvæð sálfræði (Positive Psychology). Fostering meaning in life to support well-being: Using strengths for something greater. Michael Steger, PhD. í ráðgjafa og persónuleikasálfræði. Lýðheilsustofnun, 3 klst.

Ágúst 2009                 Jákvæð sálfræði (Positive Psychology). Dr. Robert Biswas-Diener og Dóra Guðrún Guðmundsdóttir. Háskólinn í Reykjavík, 12 klst.

Desember 2009          Foreldra firringar heilkenni (PAS) í forsjár- og umgengnismálum: Þekking eða blekking? GHB flutti erindi á fundi Femínistafélags Íslands. Reykjavík.

September 2009         Foreldra firringar heilkenni (Parental Alienation Syndrome) í forsjár- og umgengnismálum. GHB flutti erindi á vegum Sálfræðingafélags Íslands og Félags sérfræðinga í klínískri sálfræði. Reykjavík.

Febrúar 2009              Jákvæð sálfræði: Að nýta styrkleika sína og góð lífsgildi á leið í gegnum kreppuástand. GHB flutti erindi á Borgarafundi í Reykjavík.

1994-2009                  Sjálfstyrking með hugrænni atferlismeðferð og jákvæðri sálfræði. GHB hélt ýmis námskeið og flutti erindi fyrir starfsfólk fyrirtækja og nemendur framhaldsskóla.

Febrúar 2008              The Peaceful Warrior Experience. Dan Millman, þjálfari í styrk líkama og huga við Stanford háskóla. Kripalu Center, Massachusettes. 20 klst.

2007                           Hlutverk og samstarf sálfræðinga og sýslumannsfulltrúa við sáttamiðlun. GHB flutti erindi um forsjár- og umgengnismál á ráðstefnu Félags sýslumanna, Reykjavík.

2007                           Sátt í skilnaði og forsjárdeilum. Framsaga á fundi Félags ábyrgra feðra í félagsmiðstöðinni Ársskógum í Reykjavík.

Júní 2006                    Constructing a New Self: A Cognitive Therapy Approach to Personality Disorders. Dr. Christine Padesky. Cognitive Workshops, London, UK. 16 klst.

Nóvember 2004          WPPSI-R: Námskeið um íslenska stöðlun greindarprófs Wechslers handa börnum á leikskóla- og grunnskólaaldri. Einar Guðmundsson, PhD. Námsmatsstofnun, Reykjavík. 5 klst.

Apríl 2004                   Cognitive-Behavioral Therapy Supervision: Integrating Practical Skills with a Conceptual Framework. Mark Freeston, PhD. Félag um hugræna atferlismeðferð, Reykjavík. 10 klst.

2004                           Jákvæð sálfræði: Svar við þunglyndi, afl til lýðheilsu. Erindi fyrir félag skólasálfræðinga. Valhöll, Þingvöllum.

2004                           Jákvæð sálfræði: Forvörn við þunglyndi. GHB flutti erindi í fræðsluröð Félags sérfræðinga í klínískri sálfræði, Þunglyndi: sálfræðilegt sjónarhorn. Þetta var fyrsti opinberi fyrirlesturinn fluttur á íslensku um jákvæða sálfræði haldinn 25. mars í Endurmenntunarstofnun HÍ.

September 2003          Ethics… Exploring Privacy and Confidentiality Gray Areas. American Psychological Association, Healthcare Training Institute. 6 klst.

September 2003          XXXIII Annual Congress of the European Association for Behavioral and Cognitive Therapies. Prag, Tékkland.

 • Cognitive Therapy & Resilience. Dr. Christine Padesky & dr. Kathleen Money. 6 klst.
 • Therapy for Psychosis and Substance Use Problems. Dr. Gillian Haddock & dr. Christine Barrowclough. 3 klst.
 • New Developments in the Diagnosis and Treatment of Anxiety Disorders. Dr. David Barlow. 3 klst.
 • Cognitive  Behavioral Therapy for Children. Dr. Tammie Ronen. 3 klst.
 • Cognitive Therapy of Generalized Anxiety Disorders. Dr. Adrian Wells. 3 klst.
 • Effective Clinical Supervision. Dr. Michael Townsend & dr. Mark Freeston. 3 klst.
 • Borderline Personality Disorder. Dr. Aaron T. Beck. 1 klst.

Ágúst 2003                 Couples in Distress: An Enhanced Cognitive-Behavioral Approach to Therapy. Dr. Donald H. Baucom. Félag um hugræna atferlismeðferð. Reykjavík. 16 klst.

Júní 2003                   Meðferð áfallastreituröskunar hjá þolendum kynferðislegs ofbeldis samkvæmt kenningum. Dr. Peter Levine & Ariel Giarretto, MS, LMFT. Rvk. 10 klst. 

Júní 2002                   Notkun dáleiðslu í meðferð. Dr. Michael Yapko. Dáleiðslufélag Íslands. Reykjavík. 16 stundir.

Ágúst 2001                 Meðferð ungra kynferðisbrotamanna. Richard Beckett sálfræðingur. Reykjavík. 8 klst.

Mars 2001                  Hugræn atferlismeðferð á kvíða og felmtri. Dr. Tom Tokarz. Rvk. 16 klst.

Október 2000             Náum áttum: Fíkniefni, afleiðingar og aðgerðir. Dr. Bertha K. Madras o.fl.  Ísland án eiturlyfja. 16 klst.

September 1999        Rökræn tilfinninga og atferlismeðferð. Dr. Albert Ellis, frumköðull hugrænnar atferlismeðferðar. Ég fékk hann til að koma til landsins. Reykjavík. 8 klst.

September 1998         Dáleiðsla og þunglyndi. Michael Yapko, PhD. Reykjavík, 16 klst.

Október 1998             Áfallastreitustjórnun fyrir hópa. Dr. Mitchell, J.T. & dr. Everly, G.S. Reykjavík, 16 klst.

Febrúar 1997             Áfallastreitustjórn: Viðbrögð við einstaklingum. Dr. George S. Everly. Reykjavík. 8 klst.

Desember 1997          Barnahús fyrir þolendur kynferðisofbeldis. Ellen T. Cokinos, Moreen O’Connell, & Dana Zakin, SW’s. Rvk, 6 klst.

Október 1997             Heilaskaði af völdum slysa. Dr. Nils Varney, dr. Robert N. Varney & dr. Marc E. Hines. Reykjavík.10 klst.

Júlí 1997                    Framhaldsnám í Rökrænni tilfinninga og atferlismeðferð. Albert Ellis Institute. Dr. Ellis og starfslið, New York. 36 ein.

September 1996        Meðferð við heimilisofbeldi fyrir hermenn. Sérþjálfun á vegum US Navy Family Advocacy Center. Veitt af dr. David B. Wexler, o.fl. í herstöð, San Diego, Kaliforníu. 36 klst. 

Júlí 1996                     Svæðisráðstefna um fjölskylduvernd. Varnarliðið. Bureau of Naval Personnel, Newport, Rhode Island. 20 klst.

Febrúar 1996              Rökræn tilfinninga og atferlis meðferð. Institute for Rational Emotive Therapy. Dr. Albert Ellis, frumkvöðull hugrænnar atferlismeðferðar, & starfslið.  Seattle, Washington. 24 ein.

1996-1998                  Sexual Assault Victim Intervention Coordinator. Stýrði árlegu námskeiði um Viðbrögð við þolendum kynferðislegs ofbeldis  fyrir fagfólk bandaríkjahers á Keflavíkurflugvelli. Stýrði námskeið um Streitustjórn (Stress management). Stýrði námskeiði um Reiðistjórn (Anger management).

1994-1998                   Máttur hugarfarsins. Veitti hópmeðferð við fjölþættum vanda skv. REB&CBT). Reykjavík.

1996                           Mat á foreldrum og aðstæðum þeirraNotkun sálfræðilegra prófa á foreldrum og börnum. Námskeið Sálfræðingafélags Íslands: Vinnsla forsjárdeilumála fyrir dómstólum ætlað sálfræðingum. 

1994                           Börn fyrir dómi. Fyrirlestur á námstefnu Barnaverndarráðs Íslands, Barnaverndarnefndar Hafnarfjarðar og Endurmenntunar HÍ um Persónuleikaeinkenni og varnarhætti kynferðisbrotamanna. Reykjavík.

1995                           Þroskavandamál barna og unglinga. Greiningarstöð ríkisins. 6 klst.

1995                          Siðareglunámskeið. Sálfræðingafélag Ísl. og Endurmenntun HÍ. 15 klst.

1995                            Siðfræði og samskipti í vinnu með börnum. Greiningarstöð ríkisins. 18 fyrirlestrar.  

1994                            Mannréttindi barna. Barnaheill. 15 fyrirlestrar.

                     Börn í nútíma. Börnesagens Fællesrad, Nyborg, Danm, 10 klst.

1993                         Fíknir persónuleikar og öfgar í hegðun. Dr. Albert Ellis, Torrance, Kalifornía. 5,25 ein.1993                           Hlaut sjálfur einstaklingsmeðferð hjá löggiltum klínískum sálfræðingi, dr. Alan Solomon, í Los Angeles, sem hluta af námskröfum doktorsnáms í CSPP. Alls 40 x 50 mínútu viðtöl.

1986                           Jákvæð viðbrögð við neikvæðri hegðun unglinga. Unglingaheimili ríkisins. Húgó Þórisson, sálfr.

1984-1985                  Framhaldsnám í fjölskyldumeðferð. Håkon Öen, sálfr. Reykjavík. 32 klst.

1984                          Hópvinna og samskipti við unglinga með tilfinninga- og hegðunarvandkvæði. Unglingaheimili ríkisins. Roel Bowkamp, sálfræðingur og Sonja Bowkamp fjölskylduráðgjafi. Reykjavík. 32 klst.

1984                   Meðferðarstefna Unglingaheimilis ríkisins. Sigtryggur Jónsson sálfr., Maggý Magnúsdóttir og Steinunn Hjartardóttir félagsráðgj. Reykjavík. 8 klst.

Geðrænar truflanir barna og unglinga; Samband móður og barns, og jaðartilfelli (borderline). Unglingaheimili ríkisins. Ingvar Kristjánsson geðlæknir og Hulda Guðmundsdóttir yfirfélagsráðgjafi. 8 klst.

Unglingaafbrot og íslenska réttarkerfið. Unglingaheimili ríkisins. Erlendur Baldursson, afbrotafræðingur. 4 klst.

1984               Börn alkóhólista. Hazelden. Dr. Carl Whitaker geðlæknir/fjölskráðgjafi, Thomas M. Guffin og Roy W. Pickens alkóhólráðgjafar.

1982-1984               Para- og fjölskyldumeðferð. Håkon Øen sálfræðingur og fjölskylduþerapisti. Institur Fur Paar- und Famlietherapie Gestalt- und Dreigenerationentherapie, Felm bei Kiel í Þýskalandi.  Haldið hérlendis með 22 manna hópnámskeiðum í nokkra daga í einu og þess á milli starfað í handleiðsluhópum. Unnið m.a. með eigin bakgrunn í upprunafjölskyldum, eigin nútíma fjölskyldusambönd (live), og fjölskyldur í vanda (live). Alls 480 klst. námskeið og 126 klst. hóphandleiðsla.  

Dr. Sigrún Júlíusdóttir yfirfélagsráðgjafi og prófessor við félagsráðgjafadeild HÍ veitti handleiðsluna. Gestakennarar: Dr. Ivan Boszormenyi-Nagy ungversk-amerískur geðlæknir, einn brautryðjenda í fjölskyldumeðferð; Hollenskir sérfræðingar í Gestalt fjölskyldumeðferð, þau Roel Bowkamp sálfræðingur og Sonja Bowkamp fjölskylduráðgjafi frá Kempler Institut.

1982                          Unglingar í vanda og fjölskyldumeðferð. Unglingaheimili ríkisins. Håkon Øen sálfræðingur. 32 klst.

Skipulag og menntastefna Unglingaheimilis ríkisins. Kristján Sigurðsson forstöðumaður. 40 klst.

Alkóhólismi og áhrif hans á einstaklinga.

Unglingaheimiliríkisins. Þórarinn Tyrfingsson læknir. 6 klst.

 Endurskipulagning Unglingaheimilis ríkisins og kynning á fjölskyldumeðferð. Håkon Øen sálfræðingur. 40 klst.

1981                          Hópefli. Unglingaheimilis ríkisins. Gunnar Árnason og Jón Karlsson sálfræðingar og Páll Eiríksson geðlæknir. 16 klst.

1980                          Hópefli. Unglingaheimili ríkisins. Gunnar Árnason og Sigurður Ragnarsson sálfræðingar. 24 klst.

                       Langtímameðferð á unglingaheimili. Kristján Sigurðsson forstöðumaður og Erlendur Baldursson afbrotafr. 8 klst.

1979                          Hópefli. Unglingaheimili ríkisins. Páll Eiríksson geðl. 32 klst.

                                  Unglingamenning og meðferð. Gunnar Árnason sálfr. og Jón Karlsson sálfr. 24 klst.

 

 

 

Schedule Appointment

Start your new path in life and be the change today!

CLICK HERE